© Powered by SiteSpirit

 
La Pura Vista uses cookies on behalf of Google Analytics. Accept Refuse
Click here for more information.


midden_intro.jpg

nld.jpg

     


usa.jpg

Boutique Hotel Resort La Pura Vista Bonaire

Relax and enjoy .jpg

Luxe hotel Bonaire: Bonaire is een eiland in de Caribische Zee en onderdeel van de Nederlandse Antillen; het is de meest oostelijke van de Benedenwindse Eilanden. Hotel La Pura Vista is gelegen op Bonaire en heeft uitzicht op zee. Meer weten over Hotel La Pura Vista Bonaire ? La Pura Vista is een kleinschalig hotel ofwel boutique hotel in de Caribbean. Slechts 5 luxe kamers, allen zeer comfortabel en voorzien van de nodige luxe. Door de kleinschaligheid draagt de luxe vooral bij aan een comfortabel verblijf, een thuisvoelen op Bonaire

La Pura Vista is lid van Quality Lodging oftewel QL hotels, kleinschalige en unieke hotels in Nederland, Belgie en Bonaire, Curacao en Sint Maarten.

Zie ook het promotiefilmpje van Quality Lodging van La Pura Vista:
http://www.youtube.com/watch?v=ec4v5_d6B-c
Het leven op Bonaire is relaxed. Toeristen komen hier om te duiken, te snorkelen, te zwemmen of om te lezen. Kortom, om tot rust te komen. De sfeer is vriendelijk, de temperatuur aangenaam, de natuurpracht overweldigend. Het charmante La Pura Vista ligt in de villawijk Santa Barbara, net iets boven Kralendijk, de hoofdstad van het eiland. La Pura Vista, de naam zegt het al, biedt een fenomenaal uitzicht. U kijkt uit over het eiland, op Klein Bonaire en uiteraard over de Caribische Zee.


Duiken met hotel op Bonaire: La Pura Vista is uitstekend geschikt voor een duikvakantie op Bonaire. Het is een vervolg op het voormalig duikhotel Buddy Dive Resort dat eerder eigendom was van de familie Rauwers en in 2002 succesvol werd verkocht. Vooral de groei van het "duiktoerisme" biedt een uitstekend perspectief om uit te groeien tot een voor toeristen aantrekkelijke bestemming. In 1997 arriveerden er zo'n 85.000 toeristen op Bonaire.

Duiken op Bonaire: Op Bonaire is men al in de jaren zeventig begonnen met maatregelen voor behoud van de natuur. Zo ontwikkelde men in 1971 wetten om het speervissen op tropische vissen te verbieden. Sinds 1975 is het bij duiken naar koraal verboden om koraal mee te nemen of te beschadigen. En in 1979 werd de zee rondom het eiland uitgeroepen tot beschermd gebied. In het park worden niet mee dan honderdduizend duiken per jaar toegestaan.

duiken op de antillen, vakantie voor senioren op de antillen: Hotel La Pura Vista is bij uitstek ook geschikt voor senioren die een heerlijke zonvakantie zoeken. Ervaar de privacy èn vrijheid van uw eigen luxe kamer en tevens de sfeer en ruimte van de woonruimtes in de riante villa met prachtig uitzicht over Bonaire en de Caribische Zee!

'La Pura Vista' is een luxe, kleinschalig guesthouse waar persoonlijke service voorop staat. U wordt verrast door een bijzonder sfeervolle setting met een uniek uitzicht over heel Bonaire en de Caribische Zee. Bij heel helder weer kunt u zelfs Curaçao en Aruba zien liggen!

U vraagt zich misschien af waar de namen van de kamers vandaan komen? Indien u plaatsneemt op één van de riante zonnebedden of zich vleit in een hangmat aan het zwembad, dan heeft u kans ze voorbij te zien vliegen! Het zijn de namen van de prachtige, Caribische vogels die u op Bonaire kunt aantreffen. Wij helpen u graag de vogels te herkennen en kunnen u uiteraard voorzien van afbeeldingen van de betreffende vogels.

Bekijk de luxe kamers van La Pura Vista

Luxe Kamers op Bonaire Ruime woonkamer met bibliotheek, grote flatscreen-TV met DVD en internet-faciliteiten. Volledig toegeruste keuken: 'cook it yourself' of laat ons een professionele kok inhuren die voor u een heerlijke maaltijd bereidt! Barbecuefaciliteiten bij het zwembad, waar u zelf uw eten kunt bereiden of waar we voor u een kok regelen voor een uitermate smakelijke maaltijd aan het zwembad; Sun-loungers en hangmatten bij het zwembad. Uitzichtterras met "a million dollar view". Massage en wellness-behandelingen kunnen worden geboekt op het uitzichtterras.

Bekijk de luxe kamers van La Pura Vista


Op vakantie gaan naar Bonaire is exclusief geworden. Bonaire is geen massabestemming. Toeristen hebben nu dan ook meer geld over voor een vakantie naar Bonaire. In plaats van minder, komt er juist meer geld binnen bij de bevolking.

Prijzen van de hotelkamers.

Bonaire heeft niet het grootste oppervlakte van de ABC-eilanden, maar biedt diverse mogelijkheden voor mensen die zich liever onder het water begeven tijdens een heerlijke Strandvakantie. De scubaduiker of snorkelaar kan z'n zwemvliezen uitslaan in het Bonaire Marine Park en genieten van de prachtige koraalriffen. Dit UNESCO erfgoed telt tientallen bijzondere duiklocaties.

Bonaire betekent 'duiken', maar heeft ook een bijzonder mooie spot voor windsurfers. Omringd door de mangrovebossen en het warme ondiepe water is dit een zeer geliefde plek voor de windsurfer. Onthoud de naam 'Lac Bay'!

Tot de inwoners van Bonaire behoort een enorme roze massa van duizenden flamingo's die hier hun broedplaats hebben. Het eiland telt zelfs meer flamingo's dan inwoners! Niet voor niets landt je op 'Flamingo Airport' en sla je je badhandoek uit op 'Pink Beach'.

Meer indrukwekkende flora en fauna tref je aan in het Washington-Slagbaai National Park ten noorden van het knusse Kralendijk. Dit dorp is de hoofdstad van Bonaire, al is het woord 'hoofdstad' misschien een beetje te hoog gegrepen. Het stadje telt hooguit 1000 inwoners en dankt zijn naam aan een nabijgelegen koraalrif. De straatjes en gekleurde huizen geven je een dorps gevoel. Bonaire mag dan een stipje zijn in de Caribische Zee, voor een paar dagen luieren of een weekje scubaduiken en overnachten in een heerlijk hotel zoals "La Pura Vista" is dit het ideale eiland.

Trouwen op Bonaire Het eerste "La Pura Vista"-huwelijk was op 23 september 2007 een feit! Bekijk de video op onze website. Een sfeervolle registratie van dit hartverwarmende bruidspaar! Een huwelijksreis naar Bonaire kan dus bij La Pura Vista!

Wilt u ook op Bonaire trouwen? Of genieten van een heerlijke huwelijksreis op één van de mooiste plekjes ter wereld?
Vraag ons vrijblijvend naar de diverse mogelijkheden en prijzen.

Trouwen op Bonaire

Bezienswaardigheden op Bonaire

Bonaire Marine Park Eén van Bonaire's grootste rijkdommen bevindt zich onder water. De direct aan de kust grenzende koraalriffen van Bonaire behoren tot de mooiste van de wereld en zijn daardoor uitgegroeid tot een van de populairste duikbestemmingen van de wereld. De Caribische zee is hier kristalhelder en men kan vaak meer dan 30 meter diep kijken.

Brandaris
De "Brandaris" is de hoogste top van Bonaire, 241 meter hoog. Vanaf de top heeft men een prachtig uitzicht over het hele eiland en bij heel helder weer kan men zelfs de "Christoffelberg" op Curaçao en de bergen van Venezuela in de verte zien liggen.

Grotten
Bonaire telt een aantal grotten die interessant zijn vanwege de mooie rotstekeningen, die dateren uit de tijd van voor de Spaanse bezetting. En door de oorspronkelijke bevolking zijn aangebracht. De tekeningen hebben geen herkenbare vorm, maar men vermoedt dat ze gemaakt zijn met een religieus doel.

Het eiland is 40 km lang en 5 tot 12 km breed. Bonaire bestaat uit een kern van oud stollings- en afzettingsgesteente dat zich meer dan honderd miljoen jaar geleden door o.a. onderzeese uitbarstingen heeft gevormd.

Klein Bonaire is een klein eiland voor de kust en heeft één van de mooiste riffen in het Caribisch gebied met bijzondere en kleurrijke vissen.

Laatste nieuws over La Pura Vista Bonaire:
Cor Bakker bezoekt Bonaire
Behaalde duikdiploma's van gasten op La Pura Vista
Zeer positieve recencies van ons hotel op Bonaire in vakbladen
Lees de recensie Bonaire in "travel + leisure": klasse, eigen stijl en betaalbaarheid gaan hier samen.
La Pura Vista Co-sponsor tennistoernooi, Caracas, Venenzuela.

Vanuit Bonaire kunnen wij gemakkelijk voor u een paar dagen hotel in Curacao reserveren of een hotel in Aruba. De vluchttijden zijn kort en zeer betaalbaar. Eilandhoppen.


Resort bonaire Bonaire is an island in the Caribbean Sea, is part of the Netherlands Antilles and is the most eastern of the Leeward Islands. Resort La Pura Vista Bonaire is located and overlooks the sea.
know more about La Pura Vista Bonaire ? Diving in Bonaire & hotel La Pura Vista is perfect for a vacation for Bonaire diving . The diving hotel is a former hotel which formerly carried the name Buddy's dive. Especially the growth of "diving tourism offers excellent opportunities to grow into an attractive tourist destination. In 1997, 85,000 tourists arrived on Bonaire.
Diving on Bonaire
Scuba diving at the antilles

dives to coral in Bonaire Bonaire is already in the seventies started working for Conservation of Nature. So in 1971 they developed laws to spear fish tropical fish ban. Since 1975 it is prohibited to take or coral damage. And in 1979, the sea around the island declared a protected area. The park does not take a hundred thousand dives per year allowed.
diving in the Caribbean

Antilles seniors vacation La Pura Vista is eminently suitable for seniors who find a lovely sun. Experience the privacy and freedom of your own luxurious room and also the atmosphere and space of the living quarters in the spacious villa with stunning views over Bonaire and the Caribbean Sea!

La Pura Vista is a luxury, small guesthouse where personal service is paramount. You will be surprised by a very attractive setting with a unique view over Bonaire and the Caribbean Sea. In very clear day you can even see Curacao and Aruba are!

You might be wondering where the names of the rooms come from? If you mount a the ample sun beds or flatter themselves in a hammock by the pool, you have chance to see them fly past! They are the names of the beautiful, Caribbean birds you can find in Bonaire. We help you identify the birds and of course you can provide images of the respective birds.
View luxury rooms of La Pura Vista

Luxury Rooms on Bonaire Spacious living room with library, large flat screen TV with DVD and internet facilities
Fully equipped kitchen, "cook it yourself" or let us hire a professional cook who prepares a delicious meal!
Barbecue facilities by the pool, which you can prepare your meals or where we can arrange a cook for a very tasty meal at the pool,
Sun loungers and hammocks by the pool;
Vista Terrace "a million dollar view"
Massage and spa treatments can be booked on the view terrace

View luxe rooms of La Pura Vista

vacation to Bonaire has become exclusively. Bonaire is not a mass destination. Tourists can now see more money for a vacation to Bonaire. Instead of less, just more money comes in the population.
Prices of hotel rooms.

Bonaire does not have the largest surface area of the ABC islands, but offers several options for those who would rather go under the water during a delicious Beach. The scuba diver or snorkeler to his flippers from storage in the Bonaire Marine Park and enjoy the beautiful coral reefs. This UNESCO heritage has dozens special dive sites .

Bonaire means 'diving', but also has a beautiful spot for windsurfers . Surrounded by mangrove forests and the warm shallow water, this is a very popular spot for windsurfers. Remember the name "Lac Bay"!

To the inhabitants of Bonaire is a huge mass of thousands of pink flamingos who have their breeding ground. The island has even more flamingos than people! Not for nothing lands on "Flamingo Airport 'and save on your bath towels from' Pink Beach '.

More impressive flora and fauna you find in the Washington Slagbaai National Park north of Kralendijk cozy. This village is the capital of Bonaire, though the word 'capital' maybe a bit too ambitious. The town has a population of at most 1000 and named after a nearby coral reef. The streets and colorful houses give you a sense of village. Bonaire may be a speck in the Caribbean Sea, a few days or a week lazing scuba diving and stay in a nice hotel like La Pura Vista "is the ideal island.

Honeymoon at Bonaire
Do you want to get married on Bonaire or spend your honeymoon at one of the most relaxing places in the world?

Send us an e-mail and we will tell you all about it! In the meantime you could watch the beautiful video of this lovely Dutch couple! Watch this video about a beautiful marriage at the Antilles!


Honeymoon at Bonaire
wedding or rewedding;

Bonaire Sights Bonaire Marine Park One of Bonaire's greatest resource is under water. The directly adjacent to the coast of Bonaire coral reefs are among the finest in the world and have thus become one of the most popular dive destinations of the world . The Caribbean Sea is crystal clear and one can often see more than 30 meters deep.

Geographic situation of Bonaire
The island is 40 km long and 5 to 12 km wide. Bonaire is a core of old igneous and sedimentary rock which is more than one hundred million years ago by including submarine eruptions have formed.

Klein Bonaire is a small island off the coast and has one of the most beautiful reefs in the area Caribsch special and colorful fish.
Latest news about La Pura Vista Resort Bonaire
Cor Bakker visiting Bonaire
Results diving qualifications of guests at La Pura Vista
Very Positive Reviews from our hotel on Bonaire journals
Read the review in Bonaire "leisure travel" : class personal style and affordability are together here.
La Pura Vista Co-sponsored tennis tournament, Caracas, Venenzuela.
NL
La Pura Vista is een luxe, kleinschalig guesthouse / bed & breakfast / Boutique hotel waar persoonlijke service voorop staat. U wordt verrast door een bijzonder sfeervolle setting met een uniek uitzicht over heel Bonaire en de Caribische Zee. Zeer geschikt voor de liefhebbers van duiken, surfen, kayakken, mountainbiken, natuur, watersport en relaxen.

Ervaar de privacy èn vrijheid van uw eigen luxe kamer en tevens de sfeer en ruimte van de woonruimtes in de riante villa en het prive zwembad. De villa was het huis van de vroegere eigenaren van Buddy Dive Resort, Joop en Yvonne Rauwers. Hun dochter Debby en haar man Marco Vermeulen renoveerden de villa compleet tot dit intieme luxe hotelletje.

De perfecte locatie voor uw huwelijk of huwelijksreis. Deluxe Suite met Jacuzzi en luxe kamers. Dichtbij Curacao en Aruba. Uitzicht over Klein Bonaire

UK/USA
La Pura Vista; a small, intimate, luxury guest-house / bed & breakfast where a "personal touch" is our service style. The accommodations are set in a quiet residential location with stunning views over the Island and the Caribbean Sea. On a very clear day, you may even see Curacao and Aruba!

The best place if you are looking for diving, surfing, kayaking, mountainbiking, nature all kinds of watersports or just relaxation during your vacation in Bonaire. Your home away from home

Enjoy the independence and privacy of your own deluxe guest room and at the same time enjoy the luxury and peace of the common areas of this spacious hill-side residence with private pool. This villa was the residence of the former owners of Buddy Dive Resort and completely renovated into this small hotel by their daughter Debby Rauwers and her husband Marco Vermeulen.

The perfect location for your Caribbean Wedding or honeymoon. We can arrange everyting for you.